Výzva EIT Manufacturing: projekt MyEnergy

Výzva EIT Manufacturing: projekt MyEnergy

Novitech s hrdosťou oznamuje prijatie nášho projektu „MyEnergy“ vo výzve „Evolution of RIS Innovations“, ktorá bola vyhlásená EIT Manufacturing.

Riešenie MyEnergy poskytuje niekoľko inovatívnych prístupov a konceptov v súčasnom energetickom hodnotovom reťazci:

Predstavenie nového konceptu „energie just in time“: nakúpte si množstvo a kedy je potrebné. Náklady na mesačné nákupy je možné ďalej minimalizovať výberom výrobného plánu podľa prognózy cien energie

Umožňuje on-line prístup na trh s elektrinou pre malé MSP pod dennou hranicou 0,1 MWh/objednávka.

Algoritmus nákupu sa primárne zameriava na kúpnu silu generovanú obnoviteľnou energiou – identifikovanú na trhu prudkým poklesom ceny energie. Privedenie nových kupujúcich (MSP) zníži volatilitu siete, čo ocenia aj prevádzkovatelia sietí.

Website: https://www.eitmanufacturing.eu/calls/evo-r-open-call/