COGITO Project: Webinár „Digital Tools for Workflow Management“

Dňa 25. mája usporiadala BUILD UP webinár s názvom „Digitálne nástroje pre riadenie pracovných postupov“(„Digital Tools for Workflow Management“). Išlo o tretí webinár zo série COGITO projektu s názvom „Praktické nástroje pre stavebný sektor v oblasti digitálneho dvojníka“(“Practical Tools for the Construction Sector in Digital Twin”).  Cieľom tohto webináru bolo predstaviť COGITO digitálny stavebný nástroj (verzia 4.0) a získať dôležitú spätnú väzbu od účastníkov.

Webinár mal dve hlavné časti. Začal krátkym privítaním a úvodnou prezentáciou od predstaviteľov BUILD UP, nasledovanou prezentáciou Dr. Frédérica Boschého, docenta pre stavebnú informatiku na Fakulte inžinierskych vied na Univerzite v Edinburgu. Druhá časť webinára bola zameraná na digitálne nástroje pre riadenie pracovných postupov a zahŕňala štyri prezentácie sprevádzané ukážkovými videami.

Ukážky začali nástrojom na modelovanie a simuláciu procesov (Process Modelling and Simulation – PMS), ktorý prezentoval Damiano Falcioni, vedúci výskumný pracovník v spoločnosti BOC-AG. Druhá ukážka bola prezentovaná Ing. Martinom Strakom, technickým manažérom v spoločnosti Novitech Group, ktorý predstavil nástroj na definíciu a monitorovanie pracovných príkazov (Work Order Definition and Monitoring – WODM). Po prezentácii nášho kolegu si účastníci vypočuli Dr. Panagiotisa Moraitisa, projektového manažéra v spoločnosti QUE Technologies, ktorý sa venoval tématike: Service Level Agreement Manager – SLA Manager a platforme pre blockchain a smart kontrakty (Blockchain and Smart Contract – BCSC). Prácu nášho tímu opätovne prezentoval Ing. Martin Straka, tentoraz prezentujúc nástroj pre asistenciu pri vykonávaní pracovných príkazov (Work Order Execution Assistance – WOEA).

Webinár: https://www.youtube.com/watch?v=LzLicwfv8r0&t=681s

Udalosti

Ďakujeme za spoluprácu.

Vážení partneri, dovoľte nám poďakovať sa za spoluprácu v roku 2023 pri plnení úloh vyplývajúcich z projektu Cogito a za podporu a Vaše odhodlanie pri

Čítať viac »
Udalosti

Výzva EIT Manufacturing: projekt MyEnergy

Novitech s hrdosťou oznamuje prijatie nášho projektu „MyEnergy“ vo výzve „Evolution of RIS Innovations“, ktorá bola vyhlásená EIT Manufacturing.

Riešenie MyEnergy poskytuje niekoľko inovatívnych prístupov a

Čítať viac »