APRÍL 2023: Projekt Cogito novinky

V termíne od 27. apríla do 28. apríla 2023 sa konalo zasadnutie partnerov konzorcia projektu Cogito v Edinburgu.

Partneri konzorcia projektu Cogito sa po šiestykrát stretli na Univerzite v Edinburghu na Valnom zhromaždení, aby prediskutovali postup projektu so zameraním najmä na nové pilotné miesto v Mníchove. Martin Straka, team leader projektu Cogito zo spoločnosti Novitech a.s. prezentoval pokrok súvisiaci s vývojom nástrojov na riadenie pracovného toku WODM a WOEA. Tieto aplikácie budú implementované na prvom pilotnom mieste v Mníchove v najbližších týždňoch.

Projekt prechádza do fázy pilotnej implementácie, nástroje vyvíjané spoločnosťou Novitech a.s. sú orchestrátorom najdôležitejších častí projektu – Platforma digitálneho dvojčaťa(Digital Twin Platform) a Systém optimalizácie procesov (Process Optimalization System). V nasledujúcom mesiaci sa zameriame na používateľské skúsenosti a doladenie oboch nástrojov.