I3D Energy – Nové riešenie I3D Industrial Solutions

13.6.2023 Novitech a.s. spolu s konferenčným centrom TeleDom zorganizovali workshop týkajúci sa nových inovácií v obstarávaní energií pre SME segment. Hlavnou témou tohto podujatia bolo: „Ako ušetriť finančné prostriedky určené na obstarávanie energií?“ Počas 2 hodín prezentovali možné riešenia ušetrenia finančných prostriedkov týkajúcich sa energií p. Ing. Attila Tóth, CSc. a p. Ing. Bohuš Belej. Po úspešnej prezentácii nasledovala veľmi otvorená diskusia o budúcnosti energetického trhu na Slovensku a ďalších blízkych regiónoch.

Ďakujeme všetkým účastníkom za príjemnú diskusiu a tešíme sa na spoluprácu v tejto oblasti.

Prezentácia: Linky na videá: 1.časť https://www.youtube.com/watch?v=W7VdB9N7YiI, Link na 2. časť: https://www.youtube.com/watch?v=CvfPT28Fe64