Novitech group

História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola niekoľko dní po „nežnej“ revolúcii založená spoločnosť NOVITECH. Aktivity spoločnosti sa postupom času rozširovali, čo dávalo impulz pre vznik nových dcérskych spoločností tak na Slovensku ako aj v zahraničí, ktoré začínali žiť vlastným životom. Postupne boli založené dcérske spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., pFlow, s.r.o., 121view Europe, s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o. úzko zamerané na špecializované riešenia. Novitech so svojimi dcérskymi spoločnosťami a ďalšími partnerskými firmami tvorí spolupracujúci „cluster“ Novitech Group.

Do „clustra“ Novitech Group zaraďujeme spolupracujúce firmy hlásiace sa k značke Novitech, a to Novitech Partner, s.r.o., Novitech Tax, s.r.o., eContent Store Sarl, Luxembourg, NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., NOVITECH Banská Bystrica, spol. s r.o..

História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola niekoľko dní po „nežnej“ revolúcii založená spoločnosť NOVITECH. Aktivity spoločnosti sa postupom času rozširovali, čo dávalo impulz pre vznik nových dcérskych spoločností tak na Slovensku ako aj v zahraničí, ktoré začínali žiť vlastným životom. Postupne boli založené dcérske spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., pFlow, s.r.o., 121view Europe, s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o. úzko zamerané na špecializované riešenia.

NOVITECH a.s.

Spoločnosť datuje svoj vznik do roku 1989, orientovaná na poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach:

 • Konzultačné IT služby
 • Procesné riadenie
 • Projektové riadenie 
 • Podpora inovačných procesov
 • Manažérske a hodnotiace informačné systémy
 • Výskumno-vývojové EÚ projekty

Novitech Tax, s.r.o.

Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená v roku 2002. Zameraná na vývoj rozsiahlych podnikových informačných systémov:
 • Nadstavbové systémy pre Finančnú správu SR 
 • KRUZ – Komunikácia s registrom účtovných závierok 
 • VIES – Výmena údajov o platcoch DPH medzi štátmi  
 • VATRef – Vrátenie DPH medzi členskými krajinami EÚ 
 • Skupina VSE Holding – WEB a mobilné aplikácie 
 • EXIS – Exekútorský informačný systém 
 • AIS SE Česká republika

121view Europe, s.r.o.

Dcérska spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou spoločnosti Novisys, spol. s r.o. v roku 2013. Po transformácii zameraná na riešenia rozpoznávania obrazu a sledovania objektov. Poskytujúca riešenia pre:
 • Sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti v obchodných centrách a maloobchodných
  reťazcoch
 • Návrh algoritmov a ich implementácia pre riadenie inteligentnej dopravy (iTraffic)
 • Návrh algoritmov a ich implementácia pre bezpečnostné systémy (iSecurity)

E-Content Store Sarl

E-Content Store Sarl, spoločnosť založená v roku 2004, sa špecializuje na:

 • Aplikácie virtuálnej reality (VR) a tvorba obsahu
 • Komplexné budovanie a riadenie značky
 • Integrovaný marketing a stratégia obchodného rastu
 • Pokročilé online riešenia správy maloobchodu
 • SEO a SEM reklama spojená so stratégiou sociálnych médií
 • Vývoj webu a analýza údajov

BPM Consulting, s.r.o.

Majetkovo prepojená spoločnosť so spoločnosťou NOVITECH a.s.,  založená v roku 1996 pod pôvodným názvom Novitech – VÚJE, s.r.o., od roku 2004 pôsobí pod názvom BPM Consulting, s.r.o.. Zameriava sa na nasledovné aktivity:
 • Procesný audit, procesná analýza a optimalizácia procesov
 • Strategické riadenie a hodnotenie výkonnosti (Balanced Scorecard)
 • Predimplementačné analýzy pri zavádzaní nových informačných systémov a elektronizácii služieb
 • Manažérske poradenstvo (metodická podpora a príprava projektov v rámci štrukturálnych a iných fondov SR, monitorovanie, informovanosť a publicita projektov)