Výzva EIT Manufacturing: projekt MyEnergy

Novitech s hrdosťou oznamuje prijatie nášho projektu „MyEnergy“ vo výzve „Evolution of RIS Innovations“, ktorá bola vyhlásená EIT Manufacturing.

Riešenie MyEnergy poskytuje niekoľko inovatívnych prístupov a konceptov v súčasnom energetickom hodnotovom reťazci:

    1. Predstavenie nového konceptu „energie just in time“: nakúpte si množstvo a kedy je potrebné. Náklady na mesačné nákupy je možné ďalej minimalizovať výberom výrobného plánu podľa prognózy cien energie.
    2. Umožňuje on-line prístup na trh s elektrinou pre malé MSP pod dennou hranicou 0,1 MWh/objednávka.
    3. Algoritmus nákupu sa primárne zameriava na kúpnu silu generovanú obnoviteľnou energiou – identifikovanú na trhu prudkým poklesom ceny energie. Privedenie nových kupujúcich (MSP) zníži volatilitu siete, čo ocenia aj prevádzkovatelia sietí.

 Website: https://www.eitmanufacturing.eu/calls/evo-r-open-call/

       

Udalosti

Ďakujeme za spoluprácu.

Vážení partneri, dovoľte nám poďakovať sa za spoluprácu v roku 2023 pri plnení úloh vyplývajúcich z projektu Cogito a za podporu a Vaše odhodlanie pri

Čítať viac »