PROJEKT COGITO: Prevalidácia nástrojov vyvinutých spoločnosťou Novitech a.s. spustená (stavba: metro Mníchov)

V mesiaci Jún 2023 bola odštartovaná fáza prevalidácie nástrojov vyvinutých spoločnosťou Novitech a.s. na demonštračnej stavbe – Rekonštrukcia koľají v úseku Sendlinger Tor – Goethe-platz mníchovského metra.

V predchádzajúcich týždňoch boli zaškolení zamestnanci dodávateľov stavby a overené funkčnosti nami dodávaných SW nástrojov: WODM (Work order definition and monitor tool) – nástroj pre manažment workflow, tvorbu a monitoring pracovných príkazov a WOEA (Work Order Execution Assistance tool) – mobilná aplikácia pre monitoring vykonávania pracovných príkazov. 

V priebehu budúcich týždňov budú tieto nástroje používané pracovníkmi stavby a spätná väzba bude použitá pre vylepšenie užívateľského rozhrania aplikácií.