Novitech group

Novitech so svojimi dcérskymi spoločnosťami a ďalšími partnerskými firmami tvorí skupinu Novitech Group. Vzájomná synergia skupiny zvyšuje pridanú hodnotu pre koncového zákazníka. 

Naša vízia je byť vnímaný zákazníkmi a partnermi ako firma poskytujúca kvalitné a jedinečné služby v oblasti konzultácií, návrhu a implementácie flexibilných IT riešení podporujúcich inováciu, rast a hodnoty organizácie.

Naše európske projekty

Spoločnosť Novitech sa zapája do medzinárodných projektov s cieľom realizovať inovácie na európskej úrovni. S partnermi z celej Európy realizuje projekty financované z rôznych programov Európskej únie

Významné projekty Novitech Group

Spoločnosť Novitech Group je v oblasti IT už mnoho rokov jedným z kľúčových hráčov. Disponuje kompletnou ponukou produktov a inovatívnych systémov, ktoré sú schopné vyhovieť náročným požiadavkám klienta.

Naši zamestnanci pomáhajú klientom vybrať správny typ riešenia pre danú požiadavku na vývoj SW, pripraviť príslušnú dokumentáciu a technické špecifikácie a zaisťujú technickú podporu nielen počas realizácie projektu, ale aj po jeho dokončení.

Naše služby

Poskytujeme riešenia implementované na mieru podľa požiadaviek zákazníka v súlade s modernými IT poznatkami, trendami a technológiami. Našim zákazníkom ponúkame komplexné IT riešenia od poradenstva, plánovania až po implementáciu služieb a prevádzku IT systémov. 

Vnímame sa nielen ako poskytovateľ IT služieb, ktorý realizuje IT projekty, ale skôr ako spoľahlivý dlhodobý partner, ktorý sprevádza svojich zákazníkov v ústrety digitálnej budúcnosti a významne prispieva k obchodným úspechom. Poskytujeme riešenia pre priemyselné podniky.

Naše najnovšie články

Čo robíme?

Novitech a.s., pôvodný subjekt založený v roku 1989, je koordinátorom skupiny spoločností SME, ktorý zabezpečuje okamžité zdieľanie technologických znalostí, štandardov poskytovania služieb a rozvoj oblastí kompetencií členov skupiny. Vedúci rozsiahlych projektov skupiny. Priamo realizuje interné inovačné projekty skupiny. (napr. I3D Industrial Services).

RIEŠENIA

Poskytujeme riešenia implementované na mieru podľa požiadaviek zákazníka v súlade s modernými IT poznatkami, trendami a technológiami.

PRODUKTY

Neposkytujeme klasické krabicové riešenia pre informačné systémy. Za roky existencie však máme produkty, ktoré sú ľahko prispôsobiteľné požiadavkám zákazníka.

REFERENCIE

Počas existencie firmy sme úspešne implementovali mnoho systémov na rôznych technológiách. Najvýznamnejšou zákazkou bola implementácia Daňového informačného systému.

INOVÁCIE

Našim cieľov v rámci EÚ projektov je, posilniť priemyselné inovácie a transformovať reálne výrobky do komerčného prostredia, a to prostredníctvom budovania partnerstiev s priemyslom a inými inštitúciami.

Projektový manažment

Klientom poskytujeme efektívne riadenie projektov dvoma spôsobmi: klasický prístup projektového manažmentu (waterfall model), agilný prístup (scrum).

Riešenia pre priemyselné podniky

I3D Industrial Services sa zameriava na poskytovanie špičkových riešení Industry 4.0 v oblasti inžinierstva a prevádzky.

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže s Vašimi IT projektmi?

Nemusíte ďalej hľadať! Naša skúsená skupina IT profesionálov je pripravená spolupracovať s Vami a pomôcť Vám realizovať Vaše nápady. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa viac o tom, ako môžeme byť Vaším partnerom pre splnenie Vašich vízií

Kto by sa mal pridať k nášmu tímu?

Hľadáme ambicióznych a talentovaných jednotlivcov, ktorí sú pripravení pridať sa k nám a pomôcť nám rásť – študenti a absolventi, skúsení IT odborníci.