Naše európske projekty

NOVITECH a.s. implementoval tieto projekty financované zo zdrojov Európskej únie.

BIMERR (grantová dohoda č. 820621) – 
HORIZON 2020

Spoločnosť NOVITECH a.s. získala v rámci konzorcia vedeného Fraunhoferovým inštitútom z Nemecka finančné prostriedky z programu Horizon 2020 na projekt “BIMERR – BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (no. 820621)”.

 Cieľom medzinárodného projektu je vytvorenie komplexných nástrojov založených na Building Information Modeling (BIM) technológiách a určených na rekonštrukcie existujúcich obytných budov s cieľom dosiahnutia energetických úspor. Vyvinuté nástroje budú využívať aktéri v stavebnom priemysle od projektových činností až po samotnú realizáciu stavby. Umožnia optimalizovať projektovanie a samotnú realizáciu tak, aby vytvorili optimálnu koordináciu a minimalizovali náklady. Zároveň umožnia interoperabilitu s už existujúcimi softvérovými riešeniami používanými v stavebnom priemysle. Projekt sa realizuje od 1.1.2019 počas obdobia 45 mesiacov. 

Viac informácií o projekte môžete získať na stránke: https://bimerr.eu.

COGITO (grantová dohoda č. 958310) –
HORIZON 2020.

Spoločnosť NOVITECH a.s. získala v rámci konzorcia vedeného spoločnosťou Hypertech z Grécka finančné prostriedky z programu Horizon 2020 na projekt “ COnstruction-phase diGItal Twin mOdel (no. 958310)”. Cieľom tohto medzinárodného projektu je urýchliť digitalizáciu procesu výstavby.

Vyvinuté nástroje budú využívať aktéri v stavebnom priemysle počas realizácie výstavby. Umožnia optimalizovať riadenie projektu výstavby, podporiť kontrolu kvality a bezpečnosť pri práci. Zároveň umožnia využiť najmodernejšie technológie na snímanie reality ako napr. 3D skenovanie. Projekt sa realizuje od 1.11.2020 počas obdobia 36 mesiacov. V roku 2021 sme sa úspešne podieľali na príprave jednotlivých dodávok definovaných v projekte a zahájili sme aktivity na balíku prác 6 (WP6 Adaptive Workflow Modelling and Workflow Management Automation Tools), ktorý bude tvoriť hlavnú časť našich prác aj v roku 2022.

Viac informácií o projekte môžete získať na stránke: https://cogito-project.eu/.

CBC Tours (SKHU/1801/1.1/001) –
Európsky fond regionálneho rozvoja

Základným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti regiónov Borsod-Abaúj-Zemplén megye a Košického samosprávneho kraja prostredníctvom zvýšenia viditeľnosti kultúrnych, historických a podnikateľských subjektov obidvoch regiónov na internete.

Spoločnosť v spolupráci s maďarskými partnermi vyvíja portál https://cbc.virtualtours.city/ a aplikáciu, ktorá obsahuje prezentáciu turistických bodov záujmu formou sférických fotografií. Portál bol nasadený do používania koncom roka 2020 a v plnej prevádzke počas roka 2021. Aktuálne je na tomto portáli registrovaných približne 200 turisticky atraktívnych bodov z regiónov BAZ a KSK.