Naše služby

PRODUKTY

WEBCON Business Process Suite

 • WEBCON BPS je platforma pre rýchly vývoj BPM aplikácii – od odvetvových po kritické – bez potreby programovania. Špičková technológia InstantChange™ revolučným spôsobom znižuje čas potrebný na manažovanie zmien zredukovaním času potrebného od schválenia zmeny po jej nasadenie do prevádzky na minimum.
 • WEBCON BPS mení ľudí z IT oddelenia na „SharePoint superhrdinov“ schopných produkovať širokú škálu biznis aplikácií podľa potreby. Poskytuje top manažmentu slobodu prijímať súrne rozhodnutia okamžite, bez nutnosti prerušiť prevádzku spoločnosti. Biznis používateľom poskytuje digitálny priestor na jednoduchý prístup k ich úlohám a dôležitým informáciám.
 • WEBCON BPS napomáha veľkým kapitálovým skupinám reagovať na neustále sa meniace kritické procesy a milióny úloh vznikajúcich každý mesiac. Na druhej strane jeho škálovateľnosť umožňuje menším organizáciám spočiatku optimalizovať každodenné aktivity a postupne s rastúcim biznisom napomáha rozšíreniu procesov na nové oddelenia a dcérske spoločnosti, či do ďalších krajín.
 • WEBCON report: Riadenie biznis procesov a ich zmien v spoločnostiach

Viac informácii nájdete na: https://www.webcon.com/webconbps

REFERENCIE

Počas existencie firmy sme úspešne implementovali mnoho systémov na rôznych technológiách. Najvýznamnejšou zákazkou bola implementácia Daňového informačného systému.

 • Daňové riaditeľstvo SR / Finančná správa SR: Aplikačné programové vybavenie daňového informačného systému, eTax-daňový portál, VIES, VATRef, eSVAT – systémy pre komunikáciu s daňovými úradmi v rámci EÚ
 • Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie: IT Konzultačná činnosť – riadenie projektov, návrh architektúry systémov, dizajn systémov, riadenie IT služieb (projekty: eNotices, eSenders, eTendering, TED Monitor, Open Data Portal)
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Administratívny informačný systém, Centrálne úložisko dokumentov, Interný portál, Správa konfliktov
 • U.S.Steel Košice, s.r.o.: Elektronická správa dokumentov – spracovanie došlých faktúr, riadiaca dokumentácia, skenovanie dokumenotv
 • Východoslovenská energetika Holding, a.s.: Lekárske prehliadky a vzdelávanie, HR formuláre, Pochôdzky, HelpDesk
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb: Riadenie služobných ciest. 
 • Tvorba procesných modelov: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva SR, Daňová správa, Colná správa, Lesy SR, TEKO
 • Implementácia a zavedenie SAP: SLK Komárno, JCP Štúrovo, VUJE Trnava
 • Údržba a rozvoj štandardného ERP v štátnej a súkromnej sfére: Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva, Úrad jadrového dozoru, Komárno: mestské podniky, Kosit, IPR
 • BI riešenia pre riadenie veľkoobchodu a maloobchodu: Komfos, Impol, Tauris, Anavek, L&L trading, Lumarkt, Mirad, PIMA, MilkAgro, Noema, Inmedia, ProCare
 • EU rozvojové a inovačné projekty: eFarmer, eCommittee, InnoCreate
 • Štandardy kvality: VSE, TEKO, BAT

INOVÁCIE

Nevyhnutným nástrojom k novým produktom a službám zabezpečujúcim rast regiónu, prežitie a dlhodobý rozvoj firmy sú inovácie.

 • INOFORM – Generický systém pre riadenie inovačného procesu v podniku, v regióne či v priemyselnom sektore;
 • i3D – Použitie technológií VR/AR pre implementáciu moderných systémov údržby v priemyselných podnikoch;
 • iTraffic – Inteligentné riadenie svetelných križovatiek na základe počtu vozidiel pred semaforom a štatistík z dopravy;
 • Process Cloud – Ľahko dostupné, lacné, používateľom prispôsobiteľné automatizované procesy pre stredné a malé firmy v cloude;
 • GIV (Global Innovative Views) – Virtuálne 3D prehliadky pre vnútroné aj vonkajšie prostredie;
 • CORTS – Inteligentné senzory, rozpoznávanie a trackovanie objektov v cloude.