Január 2023: COGITO 2. kontrolné stretnutie

Nové správy, nové výsledky a pozitívna spätná väzba od European Healts a Digital Executive Agency.

Rok 2023 sa pre projekt COGITO začal veľmi rušne. Partneri projektu COGITO ukončili druhý rok podávania správ, prezentovali členom HaDEA výsledky projektu v rôznych oblastiach implementácie.

Dňa 23. januára sa za účasti zástupcov agentúry HaDEA uskutočnilo druhé hodnotiace stretnutie COGITO s cieľom zhodnotiť výsledky a činnosti realizované v rámci projektu v roku 2023. Všetci účastníci prezentovali priebeh prác zahŕňajúcich vývoj jednotlivých nástrojov COGITO, ako aj organizáciu jednotlivých pilotných pracovísk, obchodné a marketingové plány. 

Spoločnosť Novitech a.s. sa zameriava najmä na vývoj systému nástrojov potrebných na implementáciu pracovných inštrukcií vypracovaných manažérmi, ktoré sú zamerané na pracovníkov. Tieto pracovné pokyny sú distribuované v rámci celého systému a dodržiavajú proces optimalizácie na základe dostupnosti zdrojov, stavu konštrukcie a ďalších premenných. Časť systému nástrojov, ktorú vyvíja Novitech a.s. je zodpovedná aj za výpočet a distribúciu KPI relevantných pre proces výstavby a za vytváranie inteligentných zmlúv medzi pracovníkmi a im pridelenými pracovnými príkazmi.


Najdôležitejšie výsledky dosiahnuté počas posledných 2 rokov trvania projektu sa zameriavajú na nasledujúce výstupy:

  • Digitálne nástroje na kontrolu kvality
  • Digitálne nástroje na riadenie pracovných postupov
  • Digitálne nástroje pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • Integrovaná platforma digitálneho dvojčaťa
  • Demonštrácia na stavbách

 Viac informácií o projekte COGITO a jeho výsledkoch: https://cogito-project.eu/

Udalosti

Ďakujeme za spoluprácu.

Vážení partneri, dovoľte nám poďakovať sa za spoluprácu v roku 2023 pri plnení úloh vyplývajúcich z projektu Cogito a za podporu a Vaše odhodlanie pri

Čítať viac »
Udalosti

Výzva EIT Manufacturing: projekt MyEnergy

Novitech s hrdosťou oznamuje prijatie nášho projektu „MyEnergy“ vo výzve „Evolution of RIS Innovations“, ktorá bola vyhlásená EIT Manufacturing.

Riešenie MyEnergy poskytuje niekoľko inovatívnych prístupov a

Čítať viac »