We Have

propositions for everybody!

There Are

no complex tasks for us!

We Will

show the way to success!

Produkty

Biznis modely v nástroji QlikView:

  • veľkoobchod
  • maloobchod
  • bonusy
Rýchle prispôsobenie a napojenie na systémy zákazníka, vhodné hlavne pre retail a distribučné spoločnosti.

Kolaboračné riešenia na platforme SharePoint pre:

  • riadiacu dokumentáciu (normy, riadiace akty, audity)
  • správu znalostí (Knowledge management)
  • správu služobných ciest (rozpočtovanie, schvaľovanie, vyúčtovanie, reporting)

Mzdový systém s rozšírenou HR agendou

Automatizované procesy v BPS technológii Webcon: Spracovanie a schvaľovanie faktúr, Registrácia dokumentov s OCR a ich následné spracovanie, Základné ITIL procesy, Riadenie porád, Riadenie rizík, Správa obchodných prípadov, Schvaľovanie a riadenie nákupu, HR procesy, Audity, Riadenie projektov
WEB aplikácie: Správa konfliktov, Štandardy kvality, Správa auditov, Lekárske prehliadky, Interné normy
Exekútorský informačný systém: pre súdnych exekútorov